Predaj mäsa a mäsových výrobkov
z vlastného chovu

Nakupovať môžete priamo v podnikovej predajni v areáli družstva.
Čerstvým mäsom je zásobená dvakrát do týždňa, v utorok a vo štvrtok.

Telefón predajňa: +421 905 354 565